VIP Catamaran Cruises | Sunny Beach Bulgaria

Общи Условия

Общи Условия

Последна актуализация: 05.11.2021

Добре дошли във VIP Catamaran!

Настоящите условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Балкан Турист Спорт ООД, намиращ се на адрес https://go-bulgaria.com/.

 

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате VIP Catamaran, ако не сте съгласни да спазвате всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на Компанията. „Компанията“, „Нас“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“ се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и обмислянето на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и са подчинени на действащото законодателство на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, изписване с главни букви и/или той/тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

 

Бисквитки

Ние използваме бисквитки. С достъпа до VIP Catamaran Вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на Балкан Турист Спорт ООД.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

 

 

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Балкан Турист Спорт ООД и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на VIP Catamaran. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от VIP Catamaran за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в тези правила и условия.

Не трябва да:

- Публикувате повторно материал от VIP Catamaran
- Продавате, наемете или подлицензирате материали от VIP Catamaran
- Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от VIP Catamaran

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Балкан Турист Спорт ЕООД не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Балкан Турист Спорт ООД, неговите агенти и/или свързани лица. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. Доколкото е позволено от приложимите закони, Балкан Турист Спорт ООД не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване и/или публикуване на и/или появата на коментарите на този уебсайт.

 

Балкан Турист Спорт ООД си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушаване на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

- Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
- Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение авторски права, патенти или търговска марка на трета страна;
- Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нахлуване в поверителността
- Коментарите няма да се използват за привличане или популяризиране на бизнес или обичаи или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

 

С настоящото Вие предоставяте на Балкан Турист Спорт ООД неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Ние ще одобряваме заявки за връзка от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към нашите акредитирани фирми; (б) организацията няма отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на Балкан Турист Спорт ООД; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

 

Тези организации могат да се свързват към нашата начална страница, стига връзката: (a) да не е по никакъв начин измамна; (б) не загатва погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Балкан Турист Спорт ООД. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт като както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да направите връзка към нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които искате да направите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

 

Одобрените организации могат да препратят към нашия уебсайт, както следва:

- Чрез използване на нашето фирмено име; или
- Чрез използване на единен локатор на ресурси, към който се свързва; или
- Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, към който има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да се допуска използване на логото на Балкан Турист Спорт ООД или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

Вложени рамки

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт

Отговорност за съдържанието

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които се появяват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се показва(и) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприлични или престъпни, или които нарушават, нарушават по друг начин или подкрепят нарушаването или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политиката за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и политиката за свързване по всяко време. Чрез непрекъснато свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки момент. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Опровержение

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:
- ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
- ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;
- ограничи нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
- да изключи всички наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

 

 

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане и в нарушение на законовите задължения.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.
TOP

 Logo Header Menu